top of page

Tentang Kami

Pinjaman perniagaan di hujung jari anda

Matlamat kami ialah menyelesaikan masalah harian perniagaan kecil dengan melakukan kerjasama dengan mereka. Kami faham dan tahu tentang perkara yang boleh menjadikan perniagaan lebih efisien.

multiracial-group-young-creative-people-smart-casual-wear-discussing-business-brainstormin

Visi dan Misi

inft new logo (black).png

INFT ingin membina ekosistem untuk perniagaan kecil. Kami berusaha untuk memberikan “perkhidmatan lestari” untuk perniagaan kecil di Asia Tenggara.

Kami ingin mengurangkan jurang kewangan golongan SME dengan pengubahsuaian penyelesaian kewangan perniagaan.

Kepercayaan Teras Kami:

INOVASI

Menambah baik dan membina penyelesaian baru bagi perniagaan.

INTEGRASI

Memudahkan proses bagi operasi perniagaan.

INKLUSIF

Membolehkan semua perniagaan merujuk kami bagi sebarang keperluan kewangan.

bottom of page